Over ons

Even voorstellen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Dajanara Swalef Voorzitter
  • Sharline van den Bijtel de Windt Penningmeester
  • Samira Boutaka Secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.

Er is een Commissie Groep opgericht die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur van Stichting Caribbean Angels. Ook kunnen de leden van de Commissie Groep hun netwerk, kennis en kunde delen met het bestuur van Stichting Caribbean Angels.

Op dit moment bestaat de Commissie Groep uit de volgende leden:

  • George Michel (voorzitter)
  • Lilian LaRoche
  • Ann Marchena