Caribbean Angels

Betrokken, actief en gemotiveerd.

Stichting Caribbean Angels is opgericht op 26 februari 2018 in Den Haag door een initiatief van een aantal vrijwilligers. Stichting Caribbean Angels is er om de betrokkenheid van burgers te versterken in de samenleving.

Stichting Caribbean Angels heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en vind dit noodzakelijk voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.

Het doel van deze organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud.

Stichting Caribbean Angels stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door de individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid.